Osoba pierwszego kontaktu

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej parafii jest nią Pani Elżbieta Szlachcikowska. Jej numer telefonu znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i w gablocie ogłoszeń. Nr telefonu: 603 044 803. Adres e- mail eszlachcikowska@wp.pl.

Dodaj komentarz